Info om hypnose

Livet er kort, grip mulighetene!

Godkjent Diplomhypnoterapeut 2008        

MAEPH  NFKH

Kostholdsveileder TMS 

Allmenlærer og spesialpedagog.

Erfaring som lærer i psykiatrien siden 1991

Info

Adresse:

Epost:       

Bestilling:

Larvikgt.14  3112 Tønsberg

monaopstad@outlook.com

TLF 93226082                          

Hypnoterapi betyr terapeutisk bruk av hypnose. Hypnose er definert som: "Midlertidig svekkelse av kritisk faktor, og innsetting av akseptable forslag". Kritisk faktor eller enklere sagt din kritiske evne/sans, er en sorteringsmekanisme som har som jobb å beskytte bl.a. dine vaner og mønstre. Uten den ville du være nødt til å lære de samme tingene igjen og igjen.  Så den er en svært viktig og nyttig funksjon.  Problemet er at de beskytter alt som er lagret, også dine u-vaner! Grunnen til at hypnose er den enkleste og sikreste måten å endre vaner og mønstre på, er at i hypnose har vi direkte tilgang til de funksjoner som finnes i det underbevisste sinnet.

I det bevisste sinnet ligger:

·         Logisk / Rasjonell evne

·         Analytisk evne

·         Viljestyrke

·         Fokus

·         Korttidsminne

I det underbevisste sinnet er:

·         Langtidsminne

·         Vaner

·         Følelser

·         Beskyttende sinnet (organer, livsopphold)

Det underbevisste sinnet beskyttes av den kritiske evnen.

Viktig å vite om HYPNOSE

         Hypnose er ikke søvn. Med sove mener vi avslappet som om du sover.

        Med "dypere ned" mener vi enda mer avslappet.

Mona B-N Opstad

         Hypnose er en naturlig sinnstilstand du har vært i tusenvis av ganger .

         Du har opplevd hypnose dersom du:

         Har dagdrømt

         Kjørt forbi en avkjørsel du kjenner på motorveien

         Grått mens du ser film

         Blitt redd når du leser

         Hypnotisøren kan ikke kontrollere deg – du har alltid kontrollen.

         Du kan ikke bli værende i hypnose

         Ingen har noen gang blitt skadet av å bli hypnotisert

         Det verste som kan skje, er at du sovner i stedet for å gå inn i hypnose.

         Alle med normal intelligens, konsentrasjonsevne og vilje til å følge instruksjoner kan gå inn i hypnose.

         All hypnose er selvhypnose – og derfor er den mye utbredte oppfatningen at bare leger og psykologer kan drive med hypnose 100% feilaktig – den loven som feiloppfatningen bygger på (Strl. §364 fra 1902) omhandler at person A kaster person B inn i "bevisstløshet, avmakt, hypnose og lignende tilstande", altså noe à la trolldom. I dag vet vi at hypnose etter denne loven ikke er mulig å gjøre. Derfor er denne loven et forbud mot noe som ikke finnes. Dette er årsaken til at denne paragrafen er besluttet fjernet – fordi den ikke kan brukes. Dermed er misoppfatningen om leger og psykologers monopol helt feil. Alle mennesker har lov til å være avslappet – og det er heller ikke forbudt å be andre mennesker om å slappe av. Uansett om det skjer i terapirommet eller på fotballbanen. Og rent teknisk er det det som skjer når du er i hypnoterapi – vi har en samtale, og mens vi snakker sammen er du -hvis du vil - svært avslappet, så avslappet at du er mindre kritisk.

Selv om alle kan hypnotiseres av en som er profesjonell, så er det slik at hypnose er en ting du gjør bedre med øvelse. Derfor forsøker vi ofte å få tid til en kort hypnose allerede den første timen, slik at du får mest mulig utbytte av de påfølgende timene dine.

Første timen din kalles inntakstime, og går med til å gi deg svar på alle de spørsmål du måtte ha om hypnose, få informasjon om hva det er du vil bruke hypnose til, hva som skal skje i de ulike timene osv. Skjemaet på neste link er et verktøy som vi bruker i denne timen, og du kan ta med deg dette til din første time eller du kan fylle den ut hos meg.