Livet er kort, grip mulighetene!

NAVN:

TLF:

ADRESSE:

FØDT:

EPOST:

Hva ønsker du å bruke hypnose til?

Beskriv kort eventuelle medikamenter du bruker, og fortell om evt. pågående medisinsk eller psykologisk behandling du gjennomgår nå eller planlegger

Har du nok penger til å forskuddsbetale for hele behandlingen din?   JA               NEI

Forstår du at som alternativ behandler kan jeg ikke komme med “påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser”, og at all sykebehandling skal skje etter samråd med din fastlege ?               JA                  NEI

Har du lest og akseptert mine standard betingelser?         JA                              NEI

Med hilsen,

Mona Opstad Bødtker-Næss, ansvarlig terapeut for Tønsberg Hypnose

Ovenstående bekreftes:

______________________________

Dato                       Klients signatur                                  

Mona Opstad Bødtker-Næss 

Godkjent Diplomhypnoterapeut

MAEPH  NFKH

Kostholdsveileder TMS 

Allmenlærer og spesialpedagog.

Erfaring som lærer i psykiatrien siden 1991

Info

Adresse:

Epost:

Bestilling:

Larvikgt.14 3112 Tønsberg

monaopstad@outlook.com

TLF 93226082